Tutuklu askere maaş müjdesi

Bakanlar Kurulu’nda alınan karar göre tutuklu askerlere maaşlarının yarısı değil üçte ikisi ödenecek.

Haberler 21.07.2011 - 07:43

Tutuklu askere maaş müjdesi

Mevcut kanunda yer alan 'Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece aylıklarının üçte ikisi, tutuklulara ise yarısı ayrıca ödenir' cümlesi şu şekilde değiştirildi: 'Açığa alınanlara ve tutuklulara (hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre aylık ödenir.' Devlet Memurları Kanunu’nun söz konusu maddesinde, “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir” deniliyor.

HAKİM SUBAYLAR DA DAHİL
Bakanlar Kurulunca 18 Temmuz 2011’de, TSK Personel Kanunu’nda değişiklik yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, 27 Temmuz 1967 tarihli Kanunu’nun 65. maddesinin birinci fıkrasındaki (f) bendinin (2) numaralı alt bendinin birinci cümlesi, “Açığa alınanlara ve tutuklulara (hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre aylık ödenir” şeklinde değiştirildi. Aynı bende TSK’nın yurt dışı kadrolarında görevliyken açığa alınan veya tutuklananlara da yurt içinde bir kadroya atanıncaya kadar, bu alt bent uyarınca yurt dışı aylığı ödenir” hükmü eklendi. Devlet Memurları Kanunu’nun söz konusu maddesinde, “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir” deniliyor.

BARAAT EDERSE EKSİKLER ÖDENİYOR
Mevcut durumda açığa alınanlar ve tutuklanan personele, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, soruşturma açılmamasına, beraate, davanın düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verildiğinde ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödeniyordu.

Sayfa Yükleniyor...