'Ucube'de sona doğru

Kars'taki tartışmalı heykelin kaldırılması için 7 Martta ihale yapılacak.

18.02.2011 - 17:00

'Ucube'de sona doğru

Kars Belediyesinin ihale ilanına göre, Üçler Mahallesinde, mülkiyeti Maliye hazinesine ait parsel üzerinde bulunan yaklaşık 24,5 metre yüksekliğindeki 2 betonarme bloktan oluşan ''İnsanlık Anıtı'' heykelinin kaldırılması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre ihale yapılacak.

Açık usul yapılacak ihale, 7 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Kars Belediyesinde gerçekleştirilecek. İhaleyi alan firmaya, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak, işe başlanılacak. Yer tesliminden itibaren 60 gün içerisinde de iş tamamlanacak. İhale dokümanı, Kars Belediyesinden 200 lira karşılığında satın alınabilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kars Belediyesi İhale ve Satın Alma Komisyonu adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Konsorsiyum olarak ihaleye verilen teklifler kabul edilmeyecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...