Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi'nin (UN Women) bölge ofisinin İstanbul’da kurulmasına karar verildi. Kazakistan’dan Slovakya’ya uzanan coğrafya, İstanbul’da açılacak olan bölge ofisine bağlı olacak.

BM Genel Kurulu tarafından 2 Temmuz 2010 tarihinde kurulmasına karar verilen UN Women ile; daha önce Birleşmiş Milletler bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin olarak çalışan dört ayrı birim birleştirilmiş oldu.

UN Women’ın ana işlevleri arasında;

OFİSİN İSTANBUL'A GELMESİNİN ÖNEMİ VE GEREKÇELERİ
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İstanbul ofisinin açılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet bakış açısının tüm plan ve programlara yerleştirilmesine yönelik taahhütlerin ülke düzeyinde somut eyleme dönüşmesini sağlayacak ve Birleşmiş Milletler’in çalışmalarına liderlik edecek ve bu çalışmaların koordine edilmesini sağlayacak.

Siyasi önem ve gerekçeler:
• Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin vizyonuna paralel olarak kadınlara ve erkeklere eşit fırsatların tanınması, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının kalkınmanın öznesi haline getirilmesi, insan haklarının, barışın ve güvenliğin iyileştirilmesine yönelik tüm girişimlerde kadın haklarının savunulması konularının Türkiye'nin de öncelikli politikaları arasında yer alması,
• 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren güçlü bir ulusal mekanizmanın (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-KSGM) varlığı,
• Birleşmiş Milletler başta olmak üzere kadın erkek eşitliği konusunda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların (Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü vb.) çalışmalarına (Bakanlar Konferansları, uzman grubu toplantıları vb.) etkin şekilde katılım sağlanması,
• Ulusal mekanizma tarafından yürütülen çalışmaların sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle işbirliği içinde yürütülmesi ve bunun sonucunda kuruma karşı güvenin oluşmuş olması,
• Başarıyla organize edilen uluslararası katılımlı konferanslar
• Deneyimlerini bölge ülkelerine aktaran örnek ülke konumunda olması,
• Türkiye’de kadın hareketinin siyasi mücadele deneyiminin ve yöntemlerinin bölgesel paylaşımlarla bölge ülkelere yansıtılabilmesi kolaylığının sağlanabilmesi
• İstanbul’un, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da merkezi olması ve son yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa merkezli düşünce kuruluşlarının da ofis açtıkları bir kent haline gelmesi,
• BM Nüfus Fonu (UNFPA) Bölge Ofisi’nin İstanbul’a getirilmiş olması ve BM Birimleri’nin bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi için BM Kadın Birimi ve UNFPA’in birbirini tamamlar paralel çalışmalar yürütebilmesinin bölgesel toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına getireceği bölgesel ivme.

Coğrafi önem ve gerekçeler:
• İstanbul’un kıtalar arası köprü vazifesi görmesi, uluslararası ulaşımda transit il olması, hava ulaşımının kolay olması, ticaret ve finans merkezi olması ve sunduğu sosyal imkânlar açısından Dünya’nın önde gelen şehirlerinden biri olması,
• Türkiye’de kadın hareketinin komşu ülkelerin kadın hareketleriyle hali hazırda yakın çalışma ilişkisi içerisinde olması,
• İstanbul’un kültürel bağlamda ilgi çekiciliğiyle küresel politik mesajları dünyaya duyurmada kritik önem taşıması.