Hem devlet-vatandaş hem de bürokrasinin kendi arasındaki ilişkilirde hitap dili yenileniyor.

Başbakanlık yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı ve görüş almak için tüm kurumlara gönderdi.

Taslağa göre, vatandaşların resmi kurumlara verdiği dilekçelerin ‘arz ederim’ ifadesiyle bitmesi zorunluluğu kaldırılıyor.

Devletin vatandaşa gönderdiği yazılar ise artık ‘saygılarımla’ ve ‘iyi dileklerimle’ ifadeleriyle bitirilecek.

Değişiklik, "Devletle vatandaş arasında hitap diliyle yaratılan hiyerarşik konumlandırmayı bitirecek" şeklinde yorumlanıyor.

‘Arz ederim’ ve ‘rica ederim’ ifadeleri, resmi kurumların birbirleriyle yazışmalarında kullanılmaya devam edecek. Hiyerarşik yapılanmada kendisine denk veya kendisinden üst makama yazı yazan kurumlar ‘arz ederim’ ifadesini kullanacak. Alt makama yazılan yazılarda ise ‘rica ederim’ denilecek.