Bugüne değin bağışıklık sisteme ait antikorların, virüslerle doğrudan savaşarak onların hücreleri enfekte etmelerini önledikleri düşünülüyordu. Buna karşılık hastalık etkeni olan virüslerinse, nötrleştirme adı verilen bu savaştan kaçmak için tek çareleri hücrelerin içinde gizlenmekti.

İngiliz Tıbbi Araştırma Komisyonu Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’nca yürütülen çalışmaysa farklı bir süreci gözönüne seriyor. Araştırmaya göre bağışıklık sistemine bağlı proteinler olan antikorlar, bazı virüslere tutunarak onlarla birlikte hücrelerin içine giriyor ve hücre içindeki bağışıklık cevabı uyarıyorlar. Harekete geçen sistem de hücrenin kendisine herhangi bir zarar gelmeden, antikorlarca işaretlenmiş olan virüsü ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar, hücredeki TRIM21 adı verilen anahtar proteinin, içeri giren virüsün yok edilmesinden sorumlu olduğunu açıklıyorlar. TRIM21, hücrenin ‘çöp atma’ sistemi tarafından ortadan kaldırılması için virüsü işaretliyor. İşaretlemenin ardından virüs içinde bulunduğu hücresel sistemin kontrolünü ele geçirip kendini çoğaltmaya başlamadan önce hızla yokediliyor. Hücre içinde var olan TRIM21 sayısı artırıldığında sürecin çok daha etkili gerçekleştiği saptanmış.

Deneyler, laboratuvar ortamında çoğaltılmakta olan ve üst solunum yolu hastalıkları etkeni adenovirüslerce enfekte olmuş insan hücreleri üzerinde yürütülmüş. Viral yıkımın canlı hücreler içinde de aynı şekilde işleyip işlemediği tam olarak bilinmediğinden ileri araştırmaların yapılması gerekiyor. Bununla birlikte adenovirüsler dışındaki diğer virüslerin de aynı şekilde etkisiz hale getirilip getirilmediklerini de sonraki aşama deneyler ortaya çıkaracak.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer noktaysa, grip etkeni gibi bir dış ‘zarfa’ sahip olmayan virüslerin hücre içine girmeden önce bu yapıyı üzerlerinden atmaları. Böylece zarf üzerine tutunmuş olan antikorların da hücre içine girmeleri ve sistemi harekete geçirmeleri mümkün olmuyor.

TRIM21 sayısının artırılmasının bir tedavi seçeneği olacağını söylemek için henüz çok erken olsa da çalışma, sahip olduğumuz savunma sisteminden çok daha verimli bir şekilde yararlanmanın yeni yollarını keşfedebilmemiz açısından önemli. Bunun yanında etki sürecinin ne şekilde işlediğinin tam olarak ortaya koyulması, yeni nesil antiviral ilaçların geliştirilmesine büyük katkı sağlayabilir.

Özgün bilimsel makalenin tamamını okumak için tıklayın.