WWF'nin ellinci yılı

Dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından WWF, 50. yılını kutladı. Ancak uyarıyor: gezegeni kurtarmak için bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin yanı sıra, iş dünyasının ve hükümetlerin güçlü liderliği gerekiyor.

Haberler 17.05.2011 - 10:53

WWF'nin ellinci yılı

Kuruluşundan bu yana, yeryüzünde bir milyar hektardan fazla alanın korunmasında etkili olan WWF, nesli tükenmekte olan birçok canlı türünün yaşamasını sağladı. WWF uluslararası ölçekte doğal kaynakların akılcı kullanımını yaygınlaştırılmak amacıyla, sürdürülebilir ormancılığa yönelik Orman Koruma Konseyi (Forest Stewardship Council) ve sürdürülebilir balıkçılığa yönelik Deniz Koruma Konseyi (Marine Stewardship Council) gibi düzenlemelerin uygulanmasını sağladı.

Doğa koruma adına elde edilen bütün bu kazanımlara karşın, iklim değişikliğinin ve ekolojik ayak izlerinin hızlı artışının yol açtığı tehditler hala devam ediyor.

WWF Genel Müdürü Jim Leape, “Biz, bugüne kadar başardıklarımızla gurur duyuyoruz, ancak, gezegendeki yaşamı tehdit eden karmaşık sorunlara çözüm üretebilmek için daha da ileri gitmemiz, çok daha başarılı olmamız gerekiyor,” dedi.

Bundan 50 yıl önce, doğa tutkunu küçük bir grubun yaban hayatını korumak için bir araya gelerek kurduğu WWF, bugün beş kıtada, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren, beş milyondan fazla insan tarafından desteklenen, dünyanın en saygın ve en büyük doğa koruma kuruluşlarından biri.

Leape, “Bize destek veren bireyler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve hedefimize ulaşmamızda bizimle aynı vizyonu paylaşan iş dünyasının liderlerine müteşekkiriz. Bugünkü kazanımlar bizim olduğu kadar onların da başarısı,” dedi.

WWF-’nin Genel Müdürü Tolga Baştak “Doğa koruma çalışmalarına uzun soluklu bir vizyon getirerek, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir uygulamaları hayata geçiren WWF ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizde koruma altına alınmasına katkıda bulunduğumuz sulak alanların, ormanların, kıyıların yanı sıra, nesli tehlike altında olan pek çok canlı türünün yaşamını sürdürmesi için mücadele verdik. Ancak doğanın karşı karşıya olduğu sorunları çözebilmek için her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Doğa koruma çalışmalarının sınırları aşan, evrensel boyutu; uluslararası işbirliklerini, ve küresel yaklaşımlardan yararlanmayı gerektiriyor. WWF’in uluslararası doğa koruma stratejilerinden, uzmanlığından ve deneyiminden yararlanan WWF-Türkiye, ülkemizin doğa koruma sorunlarına uzun soluklu ve kalıcı çözümler üretiyor,”

Sayfa Yükleniyor...