GYODER Başkanı Aziz Torun, dernek olarak, gayrimenkulde yatırım ortamının ve mevzuatın iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edeceklerini belirterek, ''Özellikle Türkiye'yi tercih edecek yatırımcıyı hedefliyoruz. GYODER olarak yabancı yatırımcıya odaklanacağız'' dedi.

Four Seasons Hotel'de GYODER'in yeni yönetim yapısının, 2013–2014 hedeflerinin ve çalışma programının ele alındığı toplantıda konuşan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

''GYODER, gayrimenkul sektöründe sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması yönünde, diğer STK'lar, reel sektör, kamu ile işbirliği içerisinde bulunarak çalışmalarını yürütecek, her türlü gelişmeye koşulsuz destek verecektir. GYODER, gayrimenkulde yatırım ortamının ve mevzuatın iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edecek ve yabancı yatırımcıya odaklanacaktır.

Yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin yasal düzenlemenin, oturma izni, konut kredisi kullanımı, vergiler gibi tamamlayıcı unsurlar ve tüm gerekli yasal düzenlemeler konusunda, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarla ve SPK, İMKB, Başbakanlık Tanıtım ve Yatırım Ajansı gibi tüm kuruluşlarla, işbirliği esaslı, etkin ve verimli çalışmalarımız devam edecektir.''

SİNGAPUR, MALEZYA, KATAR
Torun, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün tanıtılması maksadıyla 2012'de Londra'da başlatılan road show'lara, Singapur, Malezya ve Katar'la devam edileceğini vurgulayarak, yabancılara gayrimenkul satışının yarattığı yabancı sermaye girişinin bir ihracat kalemi olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

GYO sayısının artırılması ve mevcut sektör hacminin büyütülmesi hususunda etkin çalışmalarını sürdüreceklerine dikkati çeken Torun, ''Bu amaçla, Antalya ve İstanbul'da fuarlar düzenleyeceğiz, İngilizce, Rusça ve Arapça bilgilendirme kitapçıkları yayımlayacak ve havayolu şirketleri aracılığıyla bu kitapçıkları dağıtacağız. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz. Her yıl hesap verip Genel Kurul'un onayına başvuracağız. Bu arada medya ile kamuoyunu düzenli bir şekilde bilgilendireceğiz'' diye konuştu.

KAYIT DIŞINA KARŞI OLUMLU
Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Torun, ''KDV oranındaki artış sektörü nasıl etkiler ve 2013 yılı beklentiniz nedir?'' sorusunu ise şöyle cevaplandırdı:

''KDV çok tartışılan bir konuydu, nihayet bir düzenleme yapılarak belirsizlik ortadan kalkmış oldu ama bu düzenlemenin sektör için gereken hakkaniyette olduğuna inanmıyoruz. Uzun yıllar kayıt dışında kaldıktan sonra büyük çabalarla kayıt içine alınan sektörün tekrar kayıt dışına itilmemesi için KDV oranın yüzde 8'lere inmesi daha olumlu olacak.

2012'de sektör Türkiye'nin genel büyümesinin altında kalmıştı. Oysa inşaat sektörü yan sektörleriyle birlikte lokomotif bir sektör. 2013 için inşat sektörünün KDV oranlarının ve konut kredisi faiz oranlarının düşmesinin bir talep yaratacağına inanıyoruz. 2013'ün inşaat sektörü için 2012'den daha iyi olacağını ve mütekabiliyetle birlikte yabancı yatırımcıların da gelmeye devam edeceğini düşünüyoruz. 

Torun, kentsel dönüşüm ile ilgili bir soru üzerine ise ''Arsa sahiplerinin kanaatkar olması lazım. Bir kamu otoritesinin bu konuda düzenleyicilik yapması gerekiyor. Yoksa daha nasıl nemalanabilirim fikri hakim olursa kentsel dönüşüm zorlaşır'' dedi.