Bir litre atık yağ bir milyon litre içme suyunu kirletiyor. Oysa atık yağlardan biyodizel yapmak ya da elektrik üretmek mümkün...

Ne yazik ki Türkiye'de en az 350 bin ton atık yağ toplanması gerekirken sadece 2500 ton toplanabiliyor. İşlendiğinde en az 1 milyar dolarlık gelir sağlayacak olan atık yağlar boş yere lavabodan dökülüyor, milyonlarca litre su kirleniyor...

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Ezici Biodizel, geri dönüştürülmeyen bitkisel atık yağların, Türkiye’nin su kaynakları ve denizlerinde oluşturduğu tehditleri vurgulamak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü Doç. Dr. Mehmet E. Birpınar Türkiye’deki bitkisel yağ üretim ve tüketim miktarları hakkında bilgi verdi. Birpınar: “Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 650 bin ton civarında bitkisel yağ üretimi yapılıyor. Bu miktarın yaklaşık 350 bin tonu bitkisel atık yağ olarak karşımıza çıkıyor. 2007 rakamlarıyla Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirilen kayıtlı rakam ise sadece 2500 ton. Bu rakam, hedeflenen veya çıkan bitkisel atık yağların %1’i bile değil. Peki bu bitkisel atık yağlar toplanmıyor da ne oluyor? Aslında bir şekilde toplanıp sabun yapılıyor. Hiç ihtimal vermek istemiyoruz ama ya kullanım yağına da karıştırılıyorsa. Çoğunun lavabolardan dökülüp boruları ve denizleri kirlettiğini görüyoruz. Sudaki oksijeni kestiğini, canlıların ölmesine sebep olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yağların nasıl toplanacağına, kimler tarafından nerelere götürüleceğine bakmamız lazım. Atık yağlarını döken bir restorana 60 litrelik bir bitkisel atık yağ toplama bidonu verdik. 15 gün içinde 60 litrelik bidon yağ doldu. Bu toplanan yağ ekonomiye kazandırılabilir. Bugün 350 bin ton bitkisel atık yağ, motorin olarak üretildiğinde Türkiye’nin kazancı yaklaşık 1 milyar dolardır.” dedi.

Türkiye’nin halihazırda yaşadığı su kirliliği ve atıklar sorununa dikkat çeken WWF-Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak “WWF-Türkiye olarak, bu yüzyılın en büyük tehdidi olan iklim değişikliği gibi büyük ölçekli sorunlarla başa çıkabilmenin yaşam şeklimizde yapacağımız değişikliklerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Her türlü atık konusu insanlığın ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu ve bertaraf edilmesi gereken büyük bir sorundur. Bir yandan tüketim alışkanlıklarımızı değiştirirken, diğer yandan da süratle atıklarımızın bertarafı için sorumluluk üstlenmeliyiz. Ezici Biodizel ile başladığımız işbirliğinde de bu noktadan hareketle başta bireyler olmak üzere tüm yağ tüketicilerini bu davete katılmaya çağırıyoruz. Bir litre bitkisel atık yağ bir milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Bireyleri atık bitkisel yağlarını biriktirmeye ve çevre için harekete geçmeye davet ediyoruz. Diğer yandan atık kızartma yağlarını biriktiren tüketiciler, arzu ederlerse aldıkları her atık yağ toplama bidonuyla, değişim yaratmak için çalışan WWF-Türkiye’ye destek olabilir. Apartmanlarınız, siteleriniz ve restoranlarınız için alacağınız 30 ya da 60 litrelik depozitolu bidonlar ve bunlarda biriktireceğiniz bitkisel atık yağlar için 444 28 45 Alo Atık Hattı’nı arayabilirsiniz.” dedi.

Ezici Biodizel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ezici toplantıda yaptığı konuşmada bitkisel atık yağların toplanması ve doğal kaynaklara etkisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ezici: “Bir litre bitkisel atık yağ bir milyon litre içme suyunu kirletmekte ve kullanılmış bitkisel yağlar evsel atık kaynaklı su kirliliğinin %25’ini oluşturmaktadır. Su yüzeyini kaplayan ve havadan suya oksijen transferini önleyen bitkisel atık yağlar; denizlere, akarsulara ve göllere ulaşarak canlı türlerine zarar vermektedir. Bu kirlenmenin 20 yıl içerisinde deniz, akarsu ve göllerde devam eden yaşama büyük zararlar vereceği öngörülmektedir. Bu sorunlar kapsamında biz de üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız. WWF-Türkiye’ye bu çalışmalara katılarak verdiği destek için teşekkür ederim.” dedi.

Bitkisel atık yağların insan sağlığı üzerindeki etkisini değerlendiren Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer: "Yapılan son bilimsel çalışmalar, çevresel etkilerin kanserde çok önem taşıyan genetik yatkınlığı körüklediğini göstermektedir. Her yıl 140.000 yeni kanserli hasta tanısı konan ülkemizde yıllık %2’lik artış büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi olarak ulusal kanser politikası stratejik programını hazırlamış ve uygulamaya geçmiş bulunuyoruz. Çevre ile ilgili kanserlerde önümüzdeki on yıl için ciddi azalma hedeflenmiştir. Gerekli önlemler Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile koordinasyon içinde yürütülmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden atıkların bertarafı için aktif sivil toplum örgütlerine gereken destek verilecektir.” dedi.