Yargı reformu için hedef Haziran sonu

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, yargı reformunun Haziran ayı sonuna yetişmesinin önemli olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı 25.05.2009 - 16:06

Yargı reformu için hedef Haziran sonu

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, TBMM'nin aksine karar alınmaması halinde 1 Temmuz itibariyle tatile gireceğini hatırlatarak, Haziran sonuna kadar öncelikli bazı yasa tasarılarının kanunlaşmasını istediklerini söyledi.

Toplantıda, siyasi parti gruplarının uygun görmesi, parlamentonun karar vermiş olması halinde hangi yasaları öncelikle çıkarmaları gerektiğini konusunda bir değerlendirme yaptıklarını anlatan Çiçek, bunların önemli bir bölümünün ekonomiyle ilgili olduğunu belirtti. Çiçek, bu yasa tasarıları arasında ''Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'' ile ''Türk Vatandaşlık Kanun Tasarısı''nın da bulunduğunu kaydetti.

Öncelik verdikleri yasaların ya temel yasalar, AB müktesebatıyla ilgili yasalar ya da ekonomiyle ilgili, ekonomik hayatı iyileştirici, krizin daha az hasarla atlatılmasına imkan verecek yasalar olduğunu ifade eden Çiçek, ''Bunların çıkarılmasını biz temenni ediyoruz. Tabiatıyla kararı verecek olan parlamentodur'' dedi.

Bakanlar Kurulu'nda ele alınan ikinci gündem maddesinin AB ile ilgili olduğunu belirten Çiçek, şöyle konuştu: "Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 'Yargı Reformu Stratejisi'nin çalışmalarının hızlandırılması ve mümkünse Haziran sonuna yetişmesini arzu ediyoruz.

Bu çalışma yapılırken tabiatıyla yargı makamlarıyla da gerekli istişareler ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra buna son şekli verilmiş olacaktır. Üzerinde önemli durulan Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi Taslağı'nın Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından bir an evvel nihai hale getirilmesi ve onun hızlandırılması söz konusu olacaktır. Bu da bittiğinde size ayrıntılı bilgiyi vereceğiz.''

İlgili kurumların temel haklar konusunda bir eylem planı üzerinde çalıştığını kaydeden Çiçek, sözlerine şöyle devam etti: ''Temel haklar konusu her zaman üzerinde durduğumuz ve daha uzunca sürede üzerinde durmamız gereken önemli bir konu. Bununla ilgili de geçtiğimiz hafta TBMM'ye, İnsan Hakları Kurumu kurulması ile ilgili bir yasa tasarısını da sevk etmiş olduk. Ona paralel bir çalışmadır bu. Ayrıca, yine siyasi kriterler ve bir çok faslın açılması bakımından önem arz eden ve bu alanda bir yasal boşluğun olduğunu da kabul ettiğimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı... Bu bizim bakımımızdan önem arz ediyor.

Geçtiğimiz dönem biz bunu hazırlamıştık TBMM'de. Şimdi Adalet Komisyonu'nda bildiğim kadarıyla. Bu tasarının da bir an evvel çıkarılması hem siyasi kriterler açısından hem de gündemdeki bazı tartışmalı konular bakımından önem arz ediyor.''

Çiçek, değişik vesilelerle yurdun çeşitli illerini ziyaret eden bakanların hükümet uygulamalarıyla ilgili bu illerden edindikleri izlenim ve değerlendirmelerini Bakanlar Kurulu'na sunduklarını da bildirdi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...