YAŞ Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup general, amiral ve albaylardan, bir üst rütbeye terfi, kadrosuzluktan emeklilik veya görev süresi uzatılma durumunda bulunanlar ile YAŞ faaliyetlerinde görevli personeli ve YAŞ üyeleriyle ilgili maddeleri içeriyor.

Anadolu Ajansı 28.05.2017 - 04:01

YAŞ Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başbakanlığın "Yüksek Askeri Şura Yönetmeliği" yayımlandı. 

Yönetmelik, YAŞ'ın, hazırlık faaliyetleri, yönetimi, çalışma ve karar alma usulleri, sekretarya hizmetleri ile görevlerine ilişkin diğer hususları düzenliyor.

Yönetmeliğin, 17 Temmuz 1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şura'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9'uncu maddesine dayanılarak hazırlandığı kaydedildi.

Yönetmelikte, YAŞ'ın başkanının Başbakan olduğu, diğer üyelerin ise Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanları olduğu yer aldı.

YAŞ'ın görevleri ise yönetmelikte şöyle sıralandı:

- Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek,

- Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek,

- Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek,

- Başkanın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek,

- General ve amiralliğe yükselecek albaylar ile bir üst rütbeye yükselecek generallerin terfi kararlarını almak,

- Görev süresi uzatılacak general ve amiraller hakkında karar almak,

- Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak general ve amiraller ile albaylar hakkında karar almak,

- Hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle görev süresi uzatılacak albaylar hakkında karar almak,

- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.

YAŞ, Başbakanın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak ve toplantının yapılacağı yer ve zaman Başbakan tarafından belirlenecek. Şura toplantıları için gerekli hazırlıklara, toplantıdan en az dört ay önce şura sekretaryasınca yayımlanacak bir ön çağrı ile başlanacak.

YAŞ'ta görüşülen konular sırasıyla oylanarak karara bağlanacak, oylama işlemi, aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılacak, kararlar aksine bir hüküm yoksa toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınacak, oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılacak. 

Karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhleri de karara eklenirken, YAŞ kararları Cumhurbaşkanının onayı ile uygulanacak.

Sayfa Yükleniyor...