İngiltere ve ABD üniversitelerindeki bilim insanlarınca yapılan ortak araştırma sonucu bulunan, 10 milimetre uzunluğundaki türe ait fosillerin vücut, bacaklar, gözler, solungaçlar ve sindirim sistemleri gibi yumuşak parçalarının da çok iyi korunmuş durumda olduğu bildirildi.

Küçük kabuklu eklem bacaklı türe ait örneklerin Galler'in İngiltere sınırındaki 425 milyon yıllık Herefordshire kayalıklarında bulunduğunu anlatan Leicester Üniversitesi Jeoloji Profesörü David Siveter, "Bulunan 2 ostrakod örneği, bir familya ve Pauline avibella adı verilen, bilim dünyasının daha önce varlığından haberdar olmadığı yeni bir türü temsil ediyor'' dedi.

Siveter, bulunan yeni familyaya adını, kendileri için çok özel bir kişinin adı olan Pauline ve kabuğundaki bir kuşun kanadını andıran belirgin özelliği nedeniyle güzel kuş anlamına gelen "avibella" kelimelerini birleştirerek koyduklarını anlattı.

Fosilin bilgisayar ortamındaki yan görüntüsü.
Fosilin bilgisayar ortamındaki yan görüntüsü.

“ÇOK İYİ KORUNMUŞ”
Bulunan türün kabuğunun dışında kalan yumuşak parçalarının böylesine iyi korunmuş durumda olmasının bilim dünyası için çok büyük önem taşıdığını belirten Siveter, "Yumuşak parçaların korunmuş olması fosil kayıtlarında çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu, canlıların eski devirlerdeki biyolojisi, toplum yapısı ve hayvanların evrimi gibi, bilim dünyasının başka şekilde öğrenme şansının bulunmadığı konularda hiçbir şeyle kıyaslanamayacak ölçüde önemli bir görüş imkanı sunar" dedi.

İngiltere'deki Natural Environment Research Council adlı bilim konseyinin maddi desteğiyle yapılan araştırmanın bilim heyetinde, Siveter'in yanı sıra Oxford Üniversitesi'nden Dr. Sarah Joomun, Imperial College London yüksek okulundan Dr. Mark Sutton ve ABD'deki Yale Üniversitesi'nden Profesör Derek Briggs de yer aldı.