Kılıçdaroğlu, partisinin yeni vizyon projesini açıkladı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "yüzyılın projesi" diye nitelediği Merkez Türkiye Projesi'ni açıkladı. Kılıçdaroğlu, proje kapsamında özel bir yasayla Anadolu'da yeni mega kent kurulacağını söyledi. 20 yılda 200 milyar dolarlık yatırım hedeflenen proje ile 2 milyon 200 bin kişiye de iş imkanı sağlanacak.

Anadolu Ajansı 21.05.2015 - 14:01

Kılıçdaroğlu, partisinin yeni vizyon projesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Ekonomik Yükseliş Projesi"ni İstanbul'da açıkladı.

Buna göre "Merkez Türkiye" projesi, gelecek 20 yılda toplam 200 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek. Yatırım tutarının 40 milyar dolarını 20 yılda doğrudan kamu yapacak, 160 milyar doları özel sektör tarafından gerçekleştirilecek. Kamunun yapacağı yatırımlar önden yüklemeli olacak. Bu çerçevede kamu yatırımlarının yüzde 70'i 2023'e kadar tamamlanacak.

"Merkez Türkiye"nin inşası için yapılacak yatırımlar, geri bağlantılarla, tüm ekonomide 117 milyar dolarlık bir yatırımı daha tetikleyecek. Böylece Türkiye genelinde toplam yatırım tutarı 317 milyar dolara ulaşacak.

Dünyanın lider lojistik, finans, hafif imalat, otomotiv markaları bu merkezde yer alacak. Ayrıca ambalajlama ve paketleme, paket tasarımı, yeniden işleme, ısı kontrollü depolama ve dağıtım, ürün montajı, etiketleme, yapı malzemeleri imalat ve dağıtımı, ilaç, depolama ve dağıtımı, tarımsal gıda işleme, standardizasyon- gözetim ve sertifikasyon, fuarcılık, yedek parça dağıtımı, tarımsal gıda işleme, tahıl depolama siloları, ürün borsaları, lojistiği destekleyen yan sanayi, sigorta şirketleri, teknoloji şirketleri bu merkezde konuşlanacak.

Projeyle, Ortadoğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Afrika'ya erişimin daha kolay hale gelmesi, küresel ticaret yollarına uzak olan bölgelerle ticaretin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Çin'in Şanghay Limanı'ndan gemiye yüklenen bir ürünün, Mersin veya İskenderun limanlarına ulaştıktan sonra tren yoluyla "Merkez Türkiye"ye gelecek. Ürünler burada depolanacak, işlenecek, ambalajlanacak ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine, Orta ve Güney Avrupa'ya, Rusya'ya, Azerbaycan'a, İran'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a "Merkez Türkiye"den gönderilebilecek.

TAŞIMA MALİYETİNİN YÜZDE 15-20 DÜŞÜRÜLMESİ AMAÇLANIYOR

Örneğin Şanghay Limanı'ndan Bakü'ye gönderilen bir mal daha önce 50-55 günde alıcısına ulaşırken, "Merkez Türkiye"de depolanan mallar trenle 15 saatte Bakü'ye ulaşacak. Bakü'deki alıcı her mal siparişinde 50-55 gün beklemek yerine "Merkez Türkiye"den 15 saatte istediği ürüne kavuşabilecek. Projeyle tüm bölge ülkelerinin taşıma maliyetinin yüzde 15-20 düşürülmesi amaçlanıyor.

"Merkez Türkiye" projesi, kamu-özel işbirliği modeli çerçevesinde inşa edilecek. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası gibi büyüme ve kalkınma amaçlı uluslararası fon kaynaklarından azami ölçüde faydalanılacak.

Şehrin inşaatına 2017'de başlanacak. Mega kent etap etap inşa edilecek. 2020'de ülke ekonomisine katkı verir hale gelecek. Tüm ulaştırma, lojistik, hafif sanayi, turizm-konaklama, eğitim, sağlık ve yaşam alanlarıyla beraber 20 yıl sonra yani 2035'te tamamen bitecek ve bölgesinde önemli bir çekim merkezi olacak.

Altyapısı en gelişmiş teknolojiler kullanılarak oluşturulacak bu şehir, bölgedeki diğer şehirlerin kaynaklarını çeken, onlara rakip bir şehir olmayacak. Aksine diğer illerdeki gelişmeyi destekleyen, bu illerdeki iktisadi ve sosyal gelişmeyi özendiren, tetikleyen bir işlev görecek.

''MEGA KENT ÖZEL BİR YASAYLA KURULACAK''

"Merkez Türkiye"nin özel bir yasası olacak. Vali özel yetkilerle güçlendirilecek, dinamik bir yönetim anlayışı uygulanacak. Valinin görevi şehirde bürokrasiyi mümkün olduğunca azaltmak ve ticareti kolaylaştırmak olacak.

"Merkez Türkiye"de kurulacak serbest ticaret bölgesi, organize sanayi bölgesi ve teknopark yerleşkeleri kendi kendini yönetecek. Proje 2035 yılına gelindiğinde doğrudan 100 milyar dolarlık katma değer yaratacak. Bu katma değerin 20 milyar doları lojistik ve ulaştırma sektöründen gelecek.

''2035'TE MİLLİ GELİR 33 BİN DOLAR OLACAK''

2035 yılına gelindiğinde "Merkez Türkiye"de kişi başına gelir 33 bin 323 dolar olacak. Kurulacak şehir 1 milyon 633 bin vatandaşa iş imkanı sağlayacak. Yine diğer illerde yapılacak yatırımlar nedeniyle bu illere ilave 550 bin civarında istihdam imkanı doğacak.

''2 MİLYON 200 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK''

"Merkez Türkiye" doğrudan ve dolaylı katkılarla, 2035 yılına gelindiğinde, yaklaşık 2 milyon 200 bin vatandaşa iş ve istihdam yaratacak. Türkiye'nin 2035 yılına gelindiğinde (2014 dolar kuru ve fiyatlarıyla) 2,7 trilyon dolarlık bir ekonomi olması sağlanacak, ihracat 690 milyar dolara taşınacak.

Yapılan açıklamaya göre, "Merkez Türkiye", sadece küresel bir lojistik merkez olmayacak. 2035 yılına gelindiğinde 3 milyon nüfusa ulaşacak, yaşanacak bir cazibe merkezi, altyapısı mükemmel, yepyeni ve akıllı bir kent olacak. Ağırlıklı olarak güneş enerjisinden yararlanılacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASI

"Yaşanacak Bir Türkiye" adlı seçim bildirgesinin 4 ayak üzerinde yükseldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bunları "Birinci sınıf demokrasi", "Rekabetçi ve yarışmacı bir ekonomi","Güçlü sosyal devlet kurulması" ve "Liyakat esasına dayanan devlet yapılanması" şeklinde sıraladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin coğrafi ve nüfus açısından üstün konumuna dikkati çekerek, "Bu üstünlükleri avantaja dönüştürmemiz, Türkiye'nin ve bölgenin çıkarlarına hizmet edecek üstünlükleri avantaja dönüştürerek kullanmamız, ülkemizin rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. Eğer biz gücümüzü, coğrafyanın bize verdiği avantajları kullanırsak, genç nüfusumuzun yaratıcı beynini kullanabilirsek, Türkiye dünyanın önemli bir ülkesi haline gelecek, küresel dünyada söz sahibi olacak" diye konuştu.

"Merkez Türkiye" projesini sadece ekonomik büyüme projesi değil, Ortadoğu'da, Afrika'da, Kafkaslar'da, Avrupa'da barışın projesi olarak da gördüklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, projeyle kültürlerin, kentlerin entegre olacağını anlattı.

Kılıçdaroğlu, gelişen ve yükselen ekonomilerin toplam küresel ekonomide çok daha fazla pay aldığına değinerek, 1990'da gelişen ve yükselen ekonomilerin küresel gelirden aldığı pay yüzde 30, ticaretten aldığı pay yüzde 23 iken, bugün aynı ekonomilerin küresel gelirden yüzde 57, küresel ticaretten yüzde 42 pay aldığını ancak Türkiye'nin avantajlarına rağmen bu başarıyı yakalayamadığını söyledi.

Dünyada bu alanda Güney Amerika Bölgesel Altyapıları Birleştirme Girişimi, Kunming-Singapur Demiryolu Projesi, İpek Yolu Ekonomik Kuşak Girişimi ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu projelerinin yapıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Merkez Türkiye" projesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Biz, küresel dördüncü projeyi Türkiye'de hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Dünyanın önemli bir gücü, parçası olma iddiasındayız. Coğrafi üstünlüğümüzü, genç nüfusumuzun bize verdiği avantajı değerlendirmek istiyoruz. Türkiye, 4,5 saatlik bir uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa ulaşıyor. Bundan yararlanmak, devasa bir ekonominin, küresel ekonominin güçlü bir parçası olmak istiyoruz. Türkiye, Avrupa, Asya, Afrika arasında bir pırlanta gibi duruyor. Olağanüstü bir avantaj. Bu avantaj bugüne kadar yeterince kullanılmadı. Bu projeyle demir yolu, kara yolu, hava yolu ve deniz yoluyla Türkiye küresel sisteme entegre olacak. Proje hayata geçtiğinde Bağdat'ın ürününü Köstence'ye, Şanghay'ın ürününü Tebriz'e, Aşkabat'ın ürünü Hamburg'a, Taşkent'in ürününü Rabat'a ulaştırmak mümkün olacak. Herkesin avantaj sağladığı bir projeyle bunu gerçekleştireceğiz. Sadece bir lojistik merkezi yapmıyoruz, sadece kara yolu, deniz yolu, hava yolunu birleştirmiyoruz, mükemmel altyapısıyla Anadolu'da bir mega kent oluşturuyoruz. Bu mega kentten ürünler Kafkasya'ya, Asya'ya, Ortadoğu'ya, Afrika'ya, Karadeniz'e ve Avrupa'ya ulaşacak."

"ÖNEMLİ KURULUŞLAR BURADA YER ALMAK İÇİN YARIŞACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu, projenin bölgeye barışı, zenginleşmeyi getireceğini, yoksulluğu bitireceğini, bölgeyi kendi içinde entegre edeceğini, projenin kamu-özel iş birliğiyle yapılacağını, proje gerçekleştirilirken bu tür projelere destek veren uluslararası fondan yararlanılacağını anlattı.

İşe, Karadeniz, doğu ve güneydoğudaki demir yolu, kara yolu altyapılarını yeniden ele alıp, ulaştırma, iletişim, enerji altyapısını yeniden düzenleyerek başlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Samsun ve Trabzon'u, Mersin ve İskenderun'u mega kentle buluşturacağız. Mega kentin yapımını etap etap gerçekleştireceğiz ve güçlendireceğiz. Mega kent projesi birbirini tamamlayan ve içten içe büyüyen bir proje olacak. 2015'te olgunlaşacak, 2035'ten sonra kendi dinamikleriyle iç büyümesini sağlayacak" diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, "Merkez Türkiye" projesinin kalbini oluşturacak mega kentin özel bir yasa ile kurulacağını, kentin valisi olacağını, yönetimin büyük ölçüde sivil toplum kuruluşlarından oluşacağını, kentte serbest ticaret bölgesi, organize sanayi bölgesi ve teknopark yerleşkesi olacağını söyledi.

Proje başladığı andan itibaren dünyanın bütün önemli kuruluşlarının bu kentte yer almak için yarışacağını belirten Kılıçdaroğlu, proje tamamlandığında Türkiye ekonomisine yıllık 147 milyar dolarlık katma değer yaratacağını, 2 milyon 200 bin vatandaşa iş imkanı sağlayacağını, kültür, sanat ve fuar merkezi olacak megakentin güneş enerjisi kullanacağını, akıllı kent mantığıyla projelendirileceğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2035'te Türkiye'nin yaşlı nüfusu fazla olan ülkeler arasına gireceğine işaret ederek, "Önümüzdeki 20 yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Projenin hayata geçmesi, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli" dedi.

Mega kentin diğer kentlerin rakibi olmayacağını, Anadolu'nun bütün kentlerine, bütün dünyaya katkılarda bulunacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sadece orta gelir tuzağının yanı sıra orta teknoloji tuzağından da çıkması gerekiyor. Bu merkez, iki alanda da bize güç verecek. Türkiye, orta gelir tuzağından çıkacak, kişi başına gelir 33 bin 300 dolara çıkacak. Orta teknoloji tuzağından kurtulacağız çünkü teknoparklar burada olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ve dünyanın bu projeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Denizi olmayan ülkeler için Türkiye'yi bir küresel liman haline dönüştürüyoruz. Ürünlerini burada imal edecekler, burada paketleyecekler, Ar-Ge'yi burada geliştirecekler. 1,5 milyar nüfusa buradan ulaştıracaklar. Bölgesel dengesizlikleri de bu projeyle önemli ölçüde gidermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Merkez Türkiye"nin, CHP'nin diğer projeleriyle bütünleşik olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, her yıl 15 bin üniversite mezununu yurt dışına doktoraya göndermeyi planladıklarını, 10 yıl içinde en az 50 bin doktora yapmış kişinin mega kentte, Ar-Ge merkezlerinde, sanayide çalışabileceğini kaydetti.

"HER ULUSLARARASI KURULUŞUN GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLEYECEĞİ BİR PROJEDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, projeyi hazırlarken nitelikli uzmanlarla çalıştıklarını, mukayeseli üstünlüklerin masaya yatırıldığını, büyüme hızından kişi başına gelire, maliyetten hangi demir yolu, kara yolunun mega kente getirileceğine kadar her konunun düşünüldüğünü belirtti.

''KARADENİZ'LE AKDENİZ'İ BİRLEŞTİREN BİR PROJE''

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi.

"CHP olarak mademki Türkiye'nin kurucu partisiyiz, Anadolu ve Trakya'nın bir partisiyiz, Anadolu'yu ve Trakya'yı öksüz bırakamayız. Dünya büyürken ve gelişirken, herkes yaratılan katma değerden olağanüstü gelir elde ederken, Türkiye'nin mahzun bir şekilde bir köşede kendi iç kavgalarıyla enerjisini tüketmesini kabul edemeyiz. Üretmek, çalışmak, dünyayla paylaşmak, uygar bir ülke olmak istiyoruz. Yüzyılın projesini sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önüne koyuyoruz. Dünyaya entegre bir proje neden Türkiye'de olmasın Üstünlüklerimizi fırsata dönüştüreceğiz. Bu proje, fırsata dönüştürme projesidir, Türkiye'yi dünyada ve bölgesinde güçlü hale getirecek, dünyanın hiçbir güçlü firmasının asla göz ardı edemeyeceği bir projedir. Her uluslararası kuruluşun dikkatle dinleyeceği, gelişmeleri yakından izleyeceği, aynı zamanda Karadeniz'le Akdeniz'i birleştiren bir projedir."

Sayfa Yükleniyor...