Greenpeace Akdeniz bu konuda şu açıklamayı yaptı:

Yenilenebilir enerjilerin 2010’daki durumuna ilişkin Yenilenebilir Enerji Ağı Raporu (REN21) yayımlandı. Rapora göre 2010’da yenilenebilir enerjiler dünyanın birincil enerji (elektrik, ısı ve ulaşım) tüketiminin %16’sını karşıladı. Bu rakam, dünyada nükleer santrallerin sağladığı enerjinin 5 katından fazla.

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, konuyla ilgili olarak “Fukuşima felaketinden sonra, dünyada ülkeler teker teker nükleer enerjiden vazgeçerken, liderliği artık yenilenebilir enerjilere yatırım yapan ülkeler kapmaya başladı. REN21’in sonuçları, enerji ihtiyacımızı ekonomik olarak da yenilenebilir enerjilerden sağlamanın mümkün olduğunu açıkça gösteriyor. Bu hem dünya ekonomisi, hem de iklim için çok iyi bir haber. Türkiye Hükümeti de seçimini yapmalı. Nükleere yatırım yapıp 20. yy’da mı kalacak, yoksa yenilenebilir enerjilerle geleceği mi yakalayacak” dedi.

REN21 raporu, yenilenebilir enerji yatırımlarının geçtiğimiz yılda 1/3 oranında yükseliş kaydederek, 2004’e göre beş kat arttığını ve 211 milyar dolara çıktığını gösteriyor.

Dünyanın en fazla karbon salımına neden olan ilk iki ülkesi ABD ve Çin, REN21 raporuna göre ilginç bir şekilde yenilenebilir enerji sistemleri sektöründe de lider konumda bulunuyor.

Türkiye ise yenilenebilir enerjiler konusundaki potansiyelinin %1’inden azını kullanıyor ve Hükümet nükleer enerji konusundaki ısrarını sürdürüyor.

NÜKLEER ENERJİDEN VAZGEÇEN ÜLKELER:

· Japonya 14 yeni reaktörün inşaatını iptal etti.
· İsviçre 3 yeni nükleer reaktör planını iptal etti ve 2034 yılına kadar nükleer santrallerini kapatacağını açıkladı.
· Almanya hükümeti 7 santrali kapattı 2022 yılı sonuna kadar nükleer enerjiden tümüyle vazgeçilmesi konusunda karar alındı.
· Çin hükümeti nükleer santral planlarını askıya aldı.
· İtalya’da nükleer santral kurulması konusu referanduma taşındı ve halkın %95’e yakını nükleere hayır dedi.
· Avrupa’da nükleer santrallere dayanıklılık testi uygulanıyor.
· Kuveyt Başbakan yardımcısı Dr. Mohammad Al-Sabah elektrik üretmek amacıyla nükleer güce ve nükleer teknolojiye sahip olma isteklerinden vazgeçtiklerini açıkladı.
· Nükleer imparatoru Fransa’nın Enerji Bakanı Eric Besson ilk kez nükleer enerjiyi tamamen devreden çıkartmayı gündeme getirdi.

REN21 NEDİR?:

REN21, yenilenebilir enerji konusunda uluslararası liderlik forumu düzenleyen bir küresel politika ağıdır. Hedefi, gelişmekte olan ve sanayileşmiş ülkelerde yenilenebilir enerjilerin hızla büyümesi için politika geliştirme işlemlerini hızlandırmaktır. REN21 Sekreterliği, hem Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) hem de Deutsche GesellschaftfuerInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH tarafından desteklenmektedir.


Raporun göze çarpan noktalar ise şöyle;


Gelişmekte olan ülkeler küresel yenilenebilir enerji gücünün yarısından fazlasına sahip.

Türkiye’nin sınıfı geçtiği tek alan, sıcak su üretmeye yarayan güneş kolektörleri. Kobilerin güçlü yatırımları sayesinde Türkiye bu piyasada Çin’den sonra dünya ikinciliğine yükseldi.

ABD’de yenilenebilir enerji ülke içi temel enerji üretiminin yaklaşık %10,9’una tekabül ediyor (%11,3 nükleer) ve bu da 2009’a kıyasla %5,6’lık bir artış olduğu anlamına geliyor.

Çin 2010 yılında rüzgar türbini ve ısıl güneş enerjisi kurulumunda ve hidroelektrik enerji üretiminde dünya lideri oldu. Ülke, şebekeye bağlı 29 GW yenilenebilir kapasite üretti ve bu da 2009 yılındaki değere kıyasla %13 artışla toplam 252 GW anlamına geliyor.

Yenilenebilir enerji 2010 yılında Çin’in toplam kurulu elektrik kapasitesinin yaklaşık %26’sini oluşturdu ve bunun %18’i üretim, %9’u son enerji kaynağı şeklindeydi.

AB rüzgar, güneş enerjisi, fotovoltaik ve ısıl güneş enerjisi ile ısı pompaları için 2010 yılına yönelik belirlediği tüm hedeflerin üzerine çıktı. Finlandiya, Almanya, İspanya ve Tayvan gibi ülkeler hedeflerini yükseltirken Güney Afrika, Guatemala ve Hindistan gibi ülkeler yeni hedefler belirledi.

Şu anda yenilenebilir enerji politikası hedefine sahip olan ülkelerin yarısından fazlasını ve yenilenebilir destek politikaları benimsemiş ülkelerin yarısını oluşturan gelişmekte olan ülkeler yenilenebilir enerjinin yükselişinde önemli bir rol oynamaktadır.