“Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji”

WWF Türkiye "Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji" kitapçığını hazırladı.

Haberler 17.08.2010 - 11:06

“Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji”

WWF bu konuda şu açıklamayı yaptı:

"Fosil yakıtlar söz konusu olduğunda ne yazık ki hepimiz birer bağımlıyız. Bu bağımlılık, yalnızca bizim değil, tüm dünyanın en önemli sorunları arasında. Son yüzyılın enerji altyapılarına baktığımızda büyük bir kısmının kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıt temelli olduğunu görüyoruz. Bu noktadan hareketle WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak “Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji” kitapçığını hazırladık.

Kitapçıkta iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji ilişkisi ele alınarak yenilenebilir enerji teknolojileri tartışılıyor. Güneş paneli, rüzgâr enerjisi, biyoenerji, küçük ölçekli baraj projeleri, güneş pişiricisi, fotovoltaik ve rüzgar hibrid sistemi, güneş ısıtma sistemi ve jeotermal ısı pompaları hakkında bilgi sunuluyor.  Biliyoruz ki; doğru teknolojileri uyguladığımızda küresel enerji arzının %70’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabiliriz.

WWF-Türkiye olarak kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltmak, başarılı yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji politikalarının, projelerin ve gerekli işbirliğinin desteklenmesi için çalışıyor, yerel halka istihdam sağlayan, ormansızlaştırmayı azaltan, sera gazı emisyonlarını sınırlayan yenilenebilir enerji projelerini destekliyoruz.

Fosil yakıtlara dayalı, maliyetli ve tehlikeli enerji kaynaklarının modasının geçeceği günler yakın.

Yine yeni yeniden yenilenebilir enerji!"

Sayfa Yükleniyor...