VAN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özdemir Adızel, doğal denge açısından yaşamsal öneme sahip olan yırtıcı kuşların avlanmasının, felaketlere yol açacak ölçüde doğaya zarar verdiğini söyledi.

Adızel, akbabaların, kartalların, şahinlerin, doğanların ve baykuş gibi yırtıcı kuşların doğanın dengesi için önemli olduğunu belirterek, bu kuşların dünyanın hemen her yerinde yaşadığını belirtti.

Yırtıcıların etçil olduğunu ve genellikle küçük omurgalılarla beslendiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Adızel, şunları kaydetti:''Bu omurgalılar çoğunlukla kemirgenler, sürüngenler, kurbağalar ve kuşlardır. Yırtıcı kuşlar, bu canlıları avlayarak, doğadaki sayılarını kontrol altında tutarlar. Bu durum doğal bir dengedir. Yırtıcı hayvanların bilinçsiz olarak avlanması durumunda ise, doğanın bu dengesi bozulmuş olur.''

Yırtıcı kuşların azalması durumunda bitkilere zarar veren canlıların sayısının artacağını ve bunun da birçok felakete yol açacağını ifade eden Adızel, ''buna verilebilecek en güncel örnek çeşitli hastalıklar bulaştırabilen farelerdir. Gereğinden fazla artan tarla fareleri, tarım ürünlerine de büyük zararlar verebilmektedir'' dedi.

Yırtıcı kuşların azalmasında birçok faktörün birlikte rol aldığını anlatan Yrd. Doç.Dr Adızel, şöyle devam etti:''Bunlardan ilki, bu kuşların besin zincirinin üst halkalarında yer almalarından dolayı doğaya atılan kimyasalların en çok bunların dokularında birikmesi ve onları öldürmesidir. Bir diğeri ise yaşayabilecekleri habitatların tahrip edilmesidir.''Yrd. Doç. Dr. Adızel, yırtıcı kuşların sayılarının azalmasında, avlanmalarının da büyük rol oynadığına işaret ederek, ''etleri bile yenmeyen, doğada çok önemli yararları olan bu kuşların keyfi olarak avlanması, bu konudaki bilinç eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Maalesef veteriner kliniklerine hayvanseverler tarafından ulaştırılan yaralı yırtıcı sayısı azımsanmayacak boyutlardadır'' diye konuştu.

Yırtıcı kuşların bu nedenlerle korunması gerektiğini ifade eden Adızel, ''bu kuşları öldürmeyerek, doğayı ve kendimizi birçok tehlikeden koruyalım. Ayrıca bu canlıların vurulmasının kanunen de yasak olduğunu unutmayalım'' dedi.