YÖK Danıştay’a itiraz etti

YÖK, Danıştay’ın katsayı kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, “telafisi imkansız zararların doğacağı muhakkaktır'' denildi.

Anadolu Ajansı 15.02.2010 - 17:18

YÖK, Danıştay’ın katsayı kararına itiraz etti.


İtiraz gerekçesine ilişkin dilekçede, YÖK'ün, yargı kararlarına konu olmuş idari işlemi hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine kararın yerine getirilmesi amacıyla toplandığı ve yeni bir işlem tesis ettiği belirtildi.

Bu yeni işlemin de iptal davası konusu olması üzerine Danıştay 8. Dairesi'nin önce ara karar ile karar gerekçelerini talep ettiği daha sonra YÖK'ün cevap dilekçesinin ardından yürütmenin durdurulması kararı verdiği anımsatıldı.

İtiraz dilekçesinde, ''Dava konusu işlemimizde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı ve işlemin uygulanması halinde davacı bakımından telafisi imkansız zarar ihtimali bulunmadığı gibi tam tersine sınava girecek herkes açısından ortaya çıkan hukuki belirsizlik sebebiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasından ötürü telafisi imkansız zararların doğacağı muhakkaktır'' denildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...