Yüksek yargıda bazı düzenlemeler içeren Danıştay Kanunu ile Bazı Kanununlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sevk edildi.

Yargıtay'ın üye sayısının 200'e, Danıştay'ın üye sayısının ise 90'a düşürülmesi planlanıyor.

Ayrıca Yargıtay ve Danıştay üyeliklerinin 12 yılla sınırlandırılması gündemde.

Tasarı yasalaşırsa yargıtay birinci başkanı, yargıtay cumhuriyet başsavcısı, birinci başkanvekili, cumhuriyet başsavcıvekili ve daire başkanları hariç tüm Yargıtay üyelerinin üyeliği sona erecek.

Beş gün içinde ise HSYK, görevi sona erenler arasından yeni üye seçimini yapacak.

Danıştay'da 17 olan daire sayısı 10'a düşürülecek. Danıştay'da, başkan, başsavcı, başkanvekili ve daire başkanları hariç tüm üyelikler sona erecek.