Edinburgh, Glasgow ve St. Andrews Üniversitelerinden bilim adamlarının peçeli dokumacı kuşları (ploceus velatus) üzerinde yaptıkları araştırmada, yuva inşa konusunda daha başarılı olan kuşların diğerlerine oranla daha fazla tecrübeye sahip oldukları tespit edildi.

Botswana'da yürütülen çalışmada, yuva yapma kabiliyetleri bir hayli yüksek olan peçeli dokumacı kuşları incelendi.

Farklı yuvaların, kuşlar tarafından değişik tekniklerle inşa edildiği bulgusuna ulaşılan araştırmada kimi kuşların yuva yaparken sağdan sola, diğerlerinin ise soldan sağa ilerledikleri fark edildi.

Bu bulguyu değerlendiren araştırma ekibinden Doktor Patrick Walsh, "kuşlar yuva inşa kabiliyetlerini genetik olarak edinmiş olsalardı, tüm kuşların her zaman aynı şekilde yuva yapmaları gerekirdi" dedi.

Bir diğer bulgu ise, yuva yapma konusunda daha tecrübeli olan kuşların, yuvayı yaparken kullandıkları malzemeleri gagalarından daha az düşürdükleri oldu.

Doktor Walsh, kuşların yuva inşa becerilerinin gösterdiği çeşitliliğin büyük oranda sahip oldukları tecrübe farkına bağlı olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları Behavioural Processes Journal (Davranışsal Süreçler Dergisi) isimli akademik dergide yayımlandı.