Yazı İşleri 2 Kasım 2009

02.11.2009 - 17:28

Diyarbakır'ın isyanı. Kuzey Irak açılımı. Konuk: Okan Müderrisoğlu (Sabah)

Öneriler