"Cari açık risk"

28.04.2011 - 11:12

Rubini: Giderek büyüyen cari açık ve aşırı hızlı kredi genişlemesi Türkiye için risk.

Öneriler