Minare kalktı, Hristiyanlık geliyor!

01.12.2009 - 20:56

İsviçre’de anayasaya Hristiyanlığın ülkenin esas dini olduğunu vurgulayan bir tümce konulması yönünde öneriler var.

Öneriler