Nükleer tehlikede son durum

21.03.2011 - 12:02

Japonya'da nükleer santralin kontrol altına alınmasında az da olsa bir ilerleme sağlandı.

Öneriler