Parçalanmış paralar sanat eseri oldu

24.04.2019 - 12:02

Ekrana getireceğimiz sanat eserlerinin ham maddesi, malzemesi; para.... Parçalanmış kağıt paralardan ortaya çıkan tablolar ilgi uyandırıyor, talep görüyor.
Kimileri için yeryüzündeki en değerli meta olan para, tuval üzerinde belki özgül ağırlığını, yani değerini kaybediyor ama "sanatsal değerin" ortaya çıkmasına katkı sağlıyor.

Öneriler