Ege Ekonomik Forum / 4. Oturum: EGE BÖLGESİ EKONOMİSİ VE SANAYİSİ

25.10.2017 - 20:19

Bugün başlayan Ege Ekonomik Forum'da gerçekleştirilen 'Ege Bölgesi Ekonomisi ve Sanayisi' oturumunda Ege Bölgesi'nin büyüme stratejisinin ne olacağı ele alındı. Ayrıca bölgenin sanayileşme stratejisinin doğru çizgide olup olmadığı, inovasyon ve dış rekabet açılarından bölgenin hangi düzeyde olduğu da tartışıldı.

Öneriler