2009 Ekonomik büyüme verileri

31.03.2010

4. çeyrekte ekonomi yüzde 6 büyüdü 2009 genelinde ise yüzde 4,7 küçüldü.

Öneriler