Taşeron taslağı tartışması

28.05.2014 - 10:40

Uzmanlar düzenlemenin taşeronluğu yaygınlaştıracağı görüşünde.

Öneriler