N Hayat... 3 boyutlu yazıcıyla yapılan çene kemiği nakli

07.12.2018 - 11:40

Avustralya'da 3 boyutlu yazıcıyla çene kemiği ve dişler yapıldı ve bir hastaneye nakledildi. Operasyon başarılı geçti.

Öneriler