N Hayat... 4 milyar insan korumasız

20.12.2017 - 11:45

Dünya üzerindeki ülkelerin temel görevlerinden biri hanehalkları veya bireylerin yüklerini hafifletmektir. Bu amaçla yapılan her türlü yardım ve destek de sosyal koruma şemsiyesi altında yapılır. Ancak dünya nüfusunun yarısından fazlası ne yazık ki bu haktan mahrum. Daha da kötüsü her 3 çocuktan 2'sinin yeterli sosyal güvencesi yok.

Öneriler