N Hayat... Hitchkok filmi gibi (Kuşlar)

02.11.2017 - 16:53

Kargaların istilası, Alfred Hitchkok’un “Kuşlar” filmini hatırlattı.

Öneriler