N Hayat... Hitchkok filmi gibi (Kuşlar)

02.11.2017

Kargaların istilası, Alfred Hitchkok’un “Kuşlar” filmini hatırlattı.

Öneriler