N Hayat... Robotlar vs İnsanlar (Kıyasıya rekabet)

20.09.2017 - 12:53

Üretimde robotların ve makinaların devreye girmesi insanların ne yapacağı sorusunu ortaya çıkardı. Yapılan araştrımaya göre, bu durumda beceriler ve yetenekler ön plana çıkacak. Yine aynı çalışmaya göre "bu değişime hazır olan ülkeler" sıralamasında Türkiye orta sıralarda.

Öneriler