N Hayat... Seracılıkta jeotermal dönem

24.01.2017 - 14:08

Yeraltından çıkan sıcak suyla ısıtılan seralar sayesinde ağır kış şartlarında bile üretim devam ediyor.

Öneriler