Doğru Tercih (18 Temmuz 2011)

Halkla İlişkiler eğitimi. Konuk: Mehmet Alikişioğlu (Haliç Üni.)