Asistan doktor anketi

07.12.2012 - 19:39

Sağlık Bakanlığı, asistan hekimlere anket uygulayacak. Anket sonuçları, asistanların çalışma koşullarını ortaya koyacak.

Öneriler