Mide hastalıkları

20.12.2010 - 11:32

Ülser, gastrit, reflü gibi mide hastalıkları tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğuruyor.

Öneriler