Mısır tarihi

08.01.2009 - 18:02

6. hanedanlık dönemine ait piramidin kalıntılarını bulundu.

Öneriler