Bekleme modundaki cihaz

09.01.2009 - 13:02

Geliştirilen mikroişlemci, beklemedeki cihazları kapatacak.

Öneriler