Vücut ısısıyla güvenlik

05.08.2011 - 11:06

ODTÜ Enformatik Enstitüsü canlı cansız ayrımı yapabilen yeni sistem geliştirdi.

Öneriler