Yeni bir gezegen ailesi

25.08.2010 - 17:30

Dünyadan 127 ışık yılı uzakta yeni bir gezegen sistemi keşfedildi.

Öneriler