140 general yargı önünde

58 muvazzaf ve Başbuğ'la birlikte 82 emekli general sanık durumunda.