21. yüzyılda kuma utancı

Kumaların büyük bölümü G.Doğu Anadolu'da en çok Şanlıurfa'da.