520 yıllık mevlevihane

13.04.2011 - 11:43

Galata Mevlevihanesi müze olarak restore edildi.

Öneriler