Asistanın nöbet isyanı

10.03.2011 - 13:34

Asistan hekimler nöbetlerin bazen aralıksız 33 saati bulduğunu söylüyor.

Öneriler