Azınlık mülklerine iade

28.08.2011 - 11:55

Cemaat vakıflarının 1936'da beyan ettikleri tüm taşınmazları adlarına tescil edilecek.

Öneriler