Baz istasyonuna fren

08.02.2011 - 17:57

Danıştay, Baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasını istedi.

Öneriler