Baz istasyonuna fren

08.02.2011

Danıştay, Baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasını istedi.

Öneriler