Et ithalatı başlıyor

29.04.2010

Başbakan Erdoğan, et ithalatına en geç 10 gün içinde canlı hayvan getirtilerek başlanacağını açıkladı.

Öneriler