Hakaret davalarında emsal karar

10.12.2017

Yargıtay, hakaret davalarında emsal niteliğinde bir karara imza attı... Hakaret edenin sesini kayda almanın hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Öneriler