Hassas burunlar görevde

30.05.2012 - 10:08

Narkotik köpekleri D.Bakır'daki merkezde her gün eğitimden geçiriliyor.

Öneriler