Herkes lokanta açamayacak

Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak. Bundan sonra lokanta açacak herkes ister Ticaret Odası'na ister Esnaf Odası'na kaydı olsun mutlaka Ustalık belgesiyle Belediye'ye başvuracak.