İkinci iddianameki sanık listesi

İddianamedeki sanık listesinin ilk görüntüsü...