İnsan hakkı ihlali

08.10.2009

İzmir Valiliği Hıfzısıhha'daki kamera kaydının sesli olmasını hak ihlali sayıldı.

Öneriler